Naše společnost zajišťuje servis, údržbu, instalaci a komplexní výrobu potrubních rozvodů všech typů a průměrů. Potrubní rozvody nabízíme ve variantě ocelové, nerezové a provedení jednoplášťové nebo dvouplášťové.

Na základě typu kapaliny a technologického požadavku dále používáme pro rozvod kapalin také plastové nebo hadicové potrubí. Potrubní rozvody realizujeme buď v podzemní nebo nadzemní variantě.

Kompletní dodávku potrubních rozvodů realizujeme pro všechny druhy kapalných bezpečných i nebezpečných látek, stlačeného vzduchu, odvzdušnění či rekuperace par.

Samozřejmostí komplexní dodávky je provádění tlakové a těsnostní zkoušky včetně vystavení protokolů. K realizacím projektů dále nabízíme konzultační a koordinační činnost včetně projektové dokumentace.

Komplexní realizace potrubních rozvodů provádíme dle platné legislativy ČR a plníme tak všechny požadavky ČSN a EN!