Dle nařízené směrnice o pravidelných kontrolách a zkouškách nabízí naše společnost kompletní revize dle ČSN norem.

Revize zajišťujeme jak pro technologické celky jakou jsou terminály, sklady, čerpací stanice tak i pro samostatné technologie jako jsou nádrže, výdejní sestavy a stojany, potrubní rozvody, protiexplozní pojistky nádrží atd…
Dále zajišťujeme revize v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru, revize ochrany před bleskem, elektroinstalací, zemnění a hromosvodů, revize pojízdných a přenosných prostředků.

Jako specializovaná společnost dokážeme zákazníkovi nabídnout jak jednotlivé opravy, tak i kompletní službu, která zahrnuje vše od oprav až po vedení dokumentace čerpací stanice s odpovědností za dodržení legislativou daných termínů periodických prohlídek a revizí.

Revize a údržbu zajišťují v rámci celé ČR naši odborně proškolení technici a nebo smluvní akreditovaní revizní partneři. Revizní smluvní partnery využíváme pro zajištění co nejkratší možné dojezdové vzdálenosti revizních techniků a zajistili tak co nejekonomičtější revizní službu.

Ceník kontrol a revizí včetně jejích intervalů. (PDF)
Certifikace (PDF)