Servis a čištění průmyslových nádrží pro kapalné látky

Komplexní servis, údržbu, odkalení a čištění provádíme u průmyslových stacionárních i mobilních nádrží pro kapalné látky jako jsou: PHM, oleje, chemie, AdBlue, letecká paliva, antifreeze a ostatní provozní kapaliny.

Čištění nádrží je prováděno podle nejvyššího certifikačního standardu a nejmodernější technologie.

Průmyslové čištění nádrží zajišťujeme včetně likvidace vzniklého odpadu nebo kalu.