Komplexní servis, údržbu a instalaci provádíme u protiexplozních pojistek typu: přímé, rohové, koncové a koncové s ventilem.

Protiexplozní pojistky tvoří bezpečnostní ochranu při odvzdušnění technologických zařízení sloužících ke skladování, rozvodu, přepravě a zpracování nebezpečných hořlavých kapalin jako například motorová nafta nebo benzín.

Servis a údržbu protiexplozních pojistek zajišťujeme včetně odborného plombování. Výrobci: Adast, ostatní výrobce servisujeme na základě dotazu.