Komplexní servis a údržbu provádíme u průtokoměrů pro komerční i nekomerční využití.

Typy průtokoměrů: mechanické, digitální, gravitační / spádové, objemové cejchované.

Kalibrace: Naše odborné kalibrace průtokoměrů jsou prováděny podle nejvyššího certifikačního standardu. Při kalibraci je používán etalon PHM 100 dm – Sekundární etalon II. Řádu, ev. č.: E/08, skleněný etalon 20 nebo 10 litrů.Vodováha pro zajištění 100% roviny etalonu a teploměr pro uvedení aktuální teploty kalibrované kapaliny.

Použité etalony mají metrologickou návaznost na etanoly Českého metrologického institutu.

Na základě provedené kalibrace je vždy vystaven kalibrační protokol.
Kalibrace u objemových komerčních měřidel zajišťujeme včetně odborného plombování a metrologického ověření ČMI.

Výrobci: Piusi, Fuel Works, Pressol, Cemo, Hefa, Total Controls systems, ostatní výrobce servisujeme na základě dotazu.