Výkup IBC kontejnerů a sudů

Nevíte co s použitými IBC kontejnery nebo sudy? Kontaktujte naší společnost a my Vám navrhneme ten nejlepší výkupní model s nejvyšší možnou výkupní cenou.

IBC kontejnery a sudy vykupujeme v jakémkoliv stavu a znečištění.

Výhodou nákupu IBC kontejnerů a sudů v naší společnosti je že naše veškeré obaly jsou klasifikovány a označeny jako vratné obaly a tudíž naše společnost garantuje zpětný výkup nebo ekologickou likvidaci.

Máte IBC kontejnery které jsou díky znečištění klasifikovány jako bezpečný či nebezpečný odpad? Tak i pro Vás máme řešení. Kromě výkupu totiž dále nabízíme i ekologické likvidace všech různých druhů a likvidačních variant.

Výkup a ekologické likvidace IBC kontejnerů zajišťujeme včetně naší nebo externí dopravy. Pro svoz nebezpečného odpadu zajišťujeme nákladní nebo kamionové dopravy včetně platné ADR přepravní dohody. Co znamená a jakých látek se týká přeprava dle ADR? Více o přepravní ADR legislativě naleznete zde.