Naša spoločnosť je generálnym dodávateľom komplexných služieb a technológií pre petrochemický, chemický, letecký, ropný a vodohospodársky priemysel.

Sme kľúčovým výrobcom a dodávateľom technológií na prepravu, skladovanie, monitorovanie, distribúciu a výdaj ropných produktov, ako je nafta, benzín, vykurovací olej a letecké palivá. V našom portfóliu nájdete aj komplexné technológie pre kvapaliny, ako sú AdBlue, syntetické a hydraulické oleje, voda, chemikálie, nemrznúce zmesi a iné prevádzkové kvapaliny.

Okrem technológie a príslušenstva ponúkame aj kompletnú technickú podporu od pozáručného servisu až po odbornú inštaláciu nami dodanej technológie.

Od roku 2005 sa naša spoločnosť zameriava na predaj a servis IBC kontajnerov a iných obalov, ako sú sudy alebo kanistre.

Pred predajom ponúkame odborné konzultácie s cieľom vybrať vhodný typ technológie a informovať vás o právnych predpisoch týkajúcich sa jej používania.

Náš tím

Náš tím

Zoznámte sa s členmi nášho tímu. Ak chcete kontaktovať konkrétnu osobu, pri jej mene nájdete potrebné kontaktné údaje.


História spoločnosti

História spoločnosti

Moje podnikanie začalo vlastne úplnou náhodou, keď sa ma známy jedného dňa spýtal, či by som mu nezohnal použité IBC kontajnery. Využil som svoje kontakty v stavebníctve a tieto IBC kontajnery známemu zohnal...