Výkup IBC kontejnerů a sudů

Nevíte co s použitými IBC kontejnery nebo sudy? Kontaktujte naší společnost a my Vám navrhneme ten nejlepší výkupní model s nejvyšší možnou výkupní cenou.

IBC kontejnery a sudy vykupujeme v jakémkoliv stavu a znečištění.

Výhodou nákupu IBC kontejnerů a sudů v naší společnosti je že naše veškeré obaly jsou klasifikovány a označeny jako vratné obaly a tudíž naše společnost garantuje zpětný výkup nebo ekologickou likvidaci.

Máte IBC kontejnery které jsou díky znečištění klasifikovány jako bezpečný či nebezpečný odpad? Tak i pro Vás máme řešení. Kromě výkupu totiž dále nabízíme i ekologické likvidace všech různých druhů a likvidačních variant.

Výkup a ekologické likvidace IBC kontejnerů zajišťujeme včetně naší nebo externí dopravy. Pro svoz nebezpečného odpadu zajišťujeme nákladní nebo kamionové dopravy včetně platné ADR přepravní dohody.

Servis IBC kontejnerů a sudů

Na základě podpory prodeje IBC kontejnerů a sudů nabízí naše společnost také autorizovaný servis a čištění IBC kontejnerů.

Na základě letité zkušenosti v rámci čištění IBC kontejnerů dokážeme zajistit komplexní profesionální servis na nejvyšší možné úrovni.

Pro zajištění vysoké kvality čištění používáme odborně proškolený personál a specializovanou nejmodernější 3D mycí linku.

Před zahájením mycího procesu se na základě bezpečnostního listu původní látky nebo produktové etikety na IBC kontejneru nastaví vhodná teplota vody a zvolí chemický čistící přípravek.

Potom již na vysokotlaké mycí lince probíhá vnitřní i vnější mycí program, sušení horkým vzduchem, tlaková zkouška a výměna dále již nepoužitelných komponentů. Po repasu jsou výpustní ventily zaplombovány aluminiovým víčkem pro garanci toho že nebyli po repasu použity.

Servis IBC kontejnerů zajišťujeme včetně komplexní nákladní nebo kamiónové dopravy.