Technické vlastnosti a doplňky nádrže

 • Jednoplášťová nádrž vyrobená z uhlíkové oceli, vybavená kontrolním průlezem, včetně plošiny a žebříku, odvzdušňovací trubky a dvou výstupních trubek s ventily.
 • Podpěry nádrže jsou trvale připevněny k plášti nádrže.
 • Odkapávací miska spolu s trubkami s ventily.
 • Držadla pro zvedání nádrže
 • Vnitřní i vnější povrch nádrže je potažen antikorozní sadou:
  • Vnitřní ochrana nádrže: STEOPOX 248 – odolná proti kapalným hnojivům
  • Vnější ochrana aplikovaná epoxidovými výrobky – nátěr podle PN-EN ISO 12944 kategorie C-3M

Dokumentace

 • Osvědčení o technických zkouškách vydaných výrobcem pro kontrolu kvality
 • Doklady o zkouškách nádrží vydané výrobcem pro kontrolu kvality
 • Nástroj pro měření tloušťky nátěru pro každou nádrž
 • Návod k obsluze nádrže
 • Pokyny pro správnou instalaci nádrže

Datový list v žáložce ke stažení