Naše servisní oddělení zajišťuje servis, údržbu a revize na několika stovkách veřejných i neveřejných čerpacích stanicích. Servis je zabezpečen z hlavního servisního sídla v Liberci a dále z poboček v Litoměřicích, Plzňi, Táboře a Novém Boru, nepřetržitě 24 hodin denně. Servisní technici disponují zvláštní technickou průpravou a originálními náhradními díly.

Plnohodnotný servis a údržbu dále zajišťujeme i pro samotné technologie jako jsou čerpadla, průtokoměry (včetně odborné kalibrace), výdejní pistole, výdejní stojany výrobců Tatsuno-Europe, Adast, Piusi. Dále řídících a pokladních systémů čerpacích stanic PHM, LPG a CNG, protiexplozních pojistek.

Pro naše stále zákazníky máme připravené výhodné servisní smlouvy. Při akutní poruše našeho smluvního zákazníka jsme schopni přijet již do 24 hodin nebo dle domluvy.

Servisní oddělení používá systém jakosti ve shodě s normou ISO 9001:2008, který je pravidelně auditován firmou TÜV.

Servis a údržba čerpadel 

Komplexní servis a údržbu provádíme u těchto typů čerpadel : elektrická, akumulátorová, membránová a pneumatická.

Výrobci : Piusi, Fuel Works, Pressol, Cemo, ostatní výrobce servisujeme na základě dotazu.

Servis a kalibrace průtokoměru

Komplexní servis a údržbu provádíme u průtokoměrů pro komerční i nekomerční využití.

Typy průtokoměrů: mechanické, digitální, gravitační / spádové, objemové cejchované.

Kalibrace : Naše odborné kalibrace průtokoměrů jsou prováděny podle nejvyššího certifikačního standardu. Při kalibraci je používán etalon PHM 100 dm3  – Sekundární etalon II. Řádu, ev. č.: E/08, skleněný etalon 20 nebo 10 litrů.Vodováha pro zajištění 100% roviny etalonu a teploměr pro uvedení aktuální teploty kalibrované kapaliny.

Použité etalony mají metrologickou návaznost na etanoly Českého metrologického institutu.

Na základě provedené kalibrace je vždy vystaven kalibrační protokol.
Kalibrace u objemových komerčních měřidel zajišťujeme včetně odborného plombování a metrologického ověření ČMI.

Výrobci : Piusi, Fuel Works, Pressol, Cemo, Hefa, Total Controls systems, ostatní výrobce servisujeme na základě dotazu.

Servis a výměna výdejních stojanů

Komplexní servis, údržbu a výměnu provádíme u výdejních stojanů pro komerční i nekomerční využití.

Výrobci : Piusi, Pressol, Cemo, Tatsuno (Benč), Adast, ostatní výrobce servisujeme na základě dotazu.

Servis a instalace protiexplozních pojistek

Komplexní servis, údržbu a instalaci provádíme u protiexplozních pojistek typu : přímé, rohové, koncové a koncové s ventilem.

Protiexplozní pojistky tvoří bezpečnostní ochranu při odvzdušnění technologických zařízení sloužících ke skladování, rozvodu, přepravě a zpracování nebezpečních hořlavých kapalin jako například motorová nafta nebo benzín.

Servis a údržbu protiexplozních pojistek zajišťujeme včetně odborného plombování.

Výrobci : Adast, ostatní výrobce servisujeme na základě dotazu.

Servis a čištění průmyslových nádrží pro kapalné látky


Komplexní servis, údržbu, odkalení a čištění provádíme u průmyslových stacionárních i mobilních nádrží pro kapalné látky jako jsou: PHM, oleje, chemie, AdBlue, letecká paliva, antifreeze a ostatní provozní kapaliny.

Čištění nádrží je prováděno podle nejvyššího certifikačního standardu a nejmodernější technologie.

Průmyslové čištění nádrží zajišťujeme včetně likvidace vzniklého odpadu nebo kalu.

Výstavba čerpacích stanic a skladů PHM

Kompletní výstavbu na klíč čerpacích stanic PHM zajišťujeme pro veřejný i podnikový sektor. Při výstavbě čerpacích stanic spolupracujeme se společností která je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001: 2001 a na výstavbou čerpacích stanic se zaměřuje již od roku 1993.

Pro podnikové sektory dále zajišťujeme na klíč kompletní hospodaření s PHM od dodávky stacionární – mobilní nádrže až po distribuci AdBlue. Osazení stacionární nádrže pro výdej PHM pro podnikové vozové parky provádíme dle platné legislativy ČR a plníme tak všechny požadavky ČSN a EN!

Naše spolěčnost má také letité zkušenosti s výstavbou vnitropodníkových čerpacích stanic s možností prodeje PHM třetím osobám dle platné legislativy!

  

Servis čerpacích stanic a skladů PHM 

Nabízíme profesionální servis, revize, ČSN prohlídky čerpacích stanic a skladů PHM.

Jako profesionálové v daném oboru víme, že prodat a nainstalovat jakékoliv zařízení nestačí, ale je nutné toto zařízení udržet po dobu jeho životnosti v bezporuchovém provozu. Z toho vyplývá další oblast služeb naší společnosti. Touto oblastí je údržba a servis čerpacích stanic a skladů PHM. Jako specializovaná firma dokážeme zákazníkovi nabídnout jak jednotlivé opravy, tak i kompletní službu, která zahrnuje vše od oprav až po vedení dokumentace čerpací stanice s odpovědností za dodržení legislativou daných termínů periodických prohlídek a revizí.

Revitalizace čerpacích stanic a příslušenství

Naše společnost se dále zaměřuje na kompletní revitalizace výdejních nádrží, výdejních stojanů, čerpacích stanic a jejich příslušenství. Revitalizace čerpacích stanic zajišťujeme pro podnikové i veřejné sektory.

Naším cílem je nabízet zákazníkům komplexní profesionální služby v oblasti provozování čerpacích stanic a skladů PHM.