Vrátenie tovaru

Pokiaľ budete chcieť tovar vrátiť, dajte nám o tom vedieť do 14 dní od jeho prevzatia. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár, ktorý nájdete nižšie.
Dokument vyplňte, podpíšte a pošlite:

  • naskenovaný emailom na adresu: info@phmo.cz
  • nebo v papírové podobě na adresu: PHMO s.r.o., Kamycká 2303 (areál kasáren pod Radobýlem), 412 01 Litoměřice.

Tovar odošlete bez zbytočného odkladu ako balík do ruky, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, na adresu: PHMO s.r.o., Kamycká 2303 (areál kasáren pod Radobýlem), 412 01 Litoměřice.
Peníze za vrácené zboží Vám pošleme na uvedený bankovní účet do 14 dní od odstoupení od smlouvy a poté, co k nám vrácené zboží dorazí zpět.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  • Právny nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy má iba fyzická osoba bez IČO. V prípade nákupu tovaru na IČO nevzniká možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote právny nárok.
  • Možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní zakladá § 1829 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, pričom sa jedná o úpravu patriacu k špeciálnym ustanoveniam, ktoré možno, v súlade s § 1810 Občianskeho zákonníka, použiť iba v prípade zmlúv uzatváraných medzi podnikateľom a spotrebiteľom (osobou konajúcou mimo rámca podnikateľskej činnosti, podľa § 419 Občianskeho zákonníka).
  • V rámci podnikateľskej činnosti máte možnosť odstúpiť iba v prípade, že sa na tovar prejavia vady, ktoré na ňom viazli už pri prevzatí. Podľa § 2106 Občianskeho zákonníka by ste mali v prípade podstatného porušenia zmluvy (teda, ak by na veci bola vada, ktorá Vám vec znemožňuje využívať na stanovený účel) nárok na odstúpenie od zmluvy, dodanie novej veci, odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, podľa Vašej voľby. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy (kedy by bolo možné vec využívať ďalej stanoveným spôsobom – napr. drobné estetické vady) by Vám vznikol nárok iba na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Reklamácia

Ak by nami dodaný tovar nebol v poriadku, ozvite sa nám na telefón +420 775 446 611 alebo na email info@phmo.cz a spoločne problém vyriešime.

Reklamovaný tovar zašlite na adresu: PHMO s.r.o., Kamycká 2303 (areál kasáren pod Radobýlem), 412 01 Litoměřice. Vašu reklamáciu vybavíme do 30 dní.