Projekční a inženýrská činnost

Projekční a inženýrská činnost čerpacích stanic, skladů a terminálu pohonných hmot, technologických a průmyslových celků pro kapalné látky.
Zajišťujeme komplexní projekční činnost dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zákona č. 311/2006 Sb. (zákon o pohonných hmotách).