Reference

Dodávka mobilních nádrží včetně monitorovacího zařízení

  Investor: Škoda Auto a.s.

Rozsah prací: Dodávka a instalace dvouplášťových mobilních nádrží na naftu včetně výdejního monitorovacího zařízení CUBE 70 MC + 1x výdejní sestava na naftu Profi.

 • Osazení nádrží a instalace provozních armatur a potrubí.
 • Instalace a propojení monitorovacího systému s nádrží.
 • Instalace bezúkapových rychlospojek pro odpojení výdejního zařízení.
 • Celkové zprovoznění výdejního zařízení  včetně kontrolního odměru a kalibrace.
 • Dodávka a osazení pojezdového manipulačního úkapového roštu se sorpční rohoží.

Datum realizace:  10.08.2018

Dodávka technologií pro hospodaření s PHM

Investor:  Autocentrum Vojkov s.r.o.

Rozsah prací: Dodávka a instalace technologií pro skladování, rozvod, odsávání a výdej PHM.

 • Dodávka a osazení dvouplášťové nádrže na benzín. Instalace provozních armatur a potrubí pro odvzdušnění a rekuperaci benzinových par.
 • Vytvoření potrubní trasy pro rekuperaci a rozvod nafty, benzínu.
 • Dodávka a osazení výdejní dvouplášťové nádrže na naftu Profi. Instalace provozních armatur a dvou filtračních jednotek pro filtraci motorové nafty.
 • Zakázkové vyrobení a instalace záchytné vany včetně základové rámu pod výdejní stojan.
 • Dodávka a instalace repasovaného výdejního stojanu na benzín včetně rekuperace benzínových par.
 • Potrubní rozvod DN50 pro legislativní odvzdušnění benzínové nádrže.
 • Dodávka a instalace protiexplozní pojistky ATEX ADAST.
 • Instalace elektro rozvodové skříně + rozvod přívodní elektro trasy.
 • Dodávka a instalace dvou nástěnných výdejních sestav s hrubou filtrací pro odsávání nafty a benzínu.

Datum realizace:  12.08.2018

Instalace technologie pro filtraci benzínu

Investor:  Autocentrum Vojkov s.r.o.

Rozsah prací: Výroba a instalace filtračních jednotek pro filtraci benzínu.

 • Zakázková výroba a instalace držáku pro filtrační jednotky.
 • Dodávka a instalace filtrační jednotky 1x filtr palivový 30 mikronů s vodním separátorem a  1x průhledný filtr palivový 5 mikronů.

Datum realizace:  14.09.2018

Instalace výdejního stojanu Piusi

Rozsah prací: Výměna původního ADAST výdejního stojanu za nový výdejní stojan PIUSI Self  80 MC.

 • Demontáž původního výdejního stojanu ADAST.
 • Upravení základového rámu pro nový stojan.
 • Instalace nového výdejního stojanu včetně zprovoznění, kontrolního odměru a kalibrace.

Datum realizace:  19.12.2017

Instalace výdejního stojanu Piusi Self  80 MC

Investor:  E Q U I Bořeň – Svinčice s.r.o.

Rozsah prací: Výměna původního ADAST výdejního stojanu za nový výdejní stojan PIUSI Self  80 MC.

 • Demontáž a likvidace původního výdejního stojanu ADAST.
 • Upravení základového rámu pro nový stojan.
 • Instalace nového výdejního stojanu včetně zprovoznění, kontrolního odměru a kalibrace.

Datum realizace:  15.02.2018

Instalace výdejního zařízení CUBE 70 + osazení nádrží

Investor:  Solpap s.r.o.

Rozsah prací: Dodávka a instalace výdejního zařízení  na naftu CUBE 70 MC + osazení a propojení dvouplášťových nádrží  ve skladovacím kontejneru.

 • Osazení nádrží a instalace provozních armatur a potrubí.
 • Instalace výdejního zařízení na stěnu skladovacího kontejneru.
 • Vytvoření průchodu pro propojení výdejního zařízení s nádržemi uvnitř skladovacího kontejneru.
 • Připojení elektroinstalace.
 • Celkové zprovoznění včetně kontrolního odměru a kalibrace.
 • Instalace software do počítače pro správu dat a výdejů.

Datum realizace:  03.07.2018

Montáž a dodávka výdejních dvouplášťových nádrží

Investor:  Lesoškolky s.r.o.

Informace o zakázce: Společnosti Lesoškolky s.r.o. jsem koncem roku 2016 dodali 1ks Výdejní nádrž na naftu : IBC 2plášť 1000 l pro 230 V profi (stacionární). Po dobré zkušenosti s nádrží jsme této společnosti dodali nádrže na celkem pět provozoven.

Datum realizace:  10.02.2018

Osazení ocelové nádrže včetně monitorovacího zařízení

Investor:  NRJ servis s.r.o.

Rozsah prací: Dodávka a osazení ocelové nádrže na naftu včetně monitorovacího zařízení.

 • Osazení nádrže a instalace provozních armatur a potrubí.
 • Instalace a propojení monitorovacího systému s nádrží.
 • Zprovoznění kontinuálního monitorovacího systému OCIO (Pro měření hladiny v nádrži).

Datum realizace:  10.08.2017

Servis výdejního stojanu Piusi

Investor:  Autodoprava – Miloslav Rubeš

Rozsah prací: Výměna baterie záložního zdroje na základové desce výdejního stojanu Piusi.

 • Odstrojení výdejního stojanu
 • Kompletní demontáž základové desky včetně displeje.
 • Instalace nové baterie včetně zprovoznění a kontrolního odměru.

Datum realizace: 06.2018

Autodoprava Varhulík

Investor: Autodoprava Varhulík

Rozsah prací:

 • Příprava základového rámu pro dva výdejní stojany
 • Dodávka a instalace externího držáku automatické výdejní pistole vč. automatického spínače čerpadla
 • Dodávka a instalace a zprovoznění kontinuálního monitorovacího systému OCIO
 • Dodávka a instalace samonavíjecího bubnu výdejní hadice
 • Dodávka a instalace výdejního stojanu na naftu a výdejního stojanu na AdBlue
 • Zhotovení dvou výdejních okruhů pro osobní automobily a kamiony
 • Úprava tlakosacích potrubních rozvodů
 • Zprovoznění vč. autorizované kalibrace

Datum realizace: 05.03.2020

E.ON Česká republika, s.r.o.

Investor: E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozsah prací:

 • Dodávka a instalace vertikální výdejní dvouplášťové nádrže na naftu vč. monitorovacího zařízení
 • Dodávka a instalace podzemních a nadzemních dvouplášťových potrubních rozvodů
 • Dodávka a instalace technologie pro monitorování a automatické doplňování paliva do nádrže dieselagregátu
 • Instalace externího čerpadla pro automatické doplňování paliva do nádrže dieselagregátu
 • Výroba a instalace zastřešení externího čerpadla
 • Dodávka a výroba rozvaděče vč. kompletní elektroinstalace
 • Zprovoznění vč. autorizované kalibrace

Datum realizace: 14.05.2020

OK Trans Kolín, s.r.o.

Investor: OK Trans Kolín, s.r.o.

Rozsah prací:

 • Dodávka a instalace nového výdejního stojanu PIUSI Self 80 MC
 • Upravení základového rámu pro nový výdejní stojan
 • Instalace nového výdejního stojanu na stacionární automobilový cisternový návěs
 • Instalace vč. zprovoznění, kontrolního odměru a kalibrace

Datum realizace: 18.02.2020

P&T Čeradice spol. s.r.o.

Investor: P&T Čeradice spol. s.r.o.

Rozsah prací:

 • Demontáž původního výdejního stojanu ADAST
 • Úprava základového rámu vč. nového přívodu a příruby
 • Dodávka a instalace nového výdejního stojanu TATSUNO
 • Upravení základového rámu pro nový výdejní stojan
 • Dodávka a výroba rozvaděče vč. kompletní elektroinstalace
 • Instalace vč. zprovoznění, kontrolního odměru a kalibrace

Datum realizace: 11.03.2020